C++ System Software Developer

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland · S2 · GMS, SDM expand job description ↓

Description
Co będziesz robić?

 • Analizować wymagania i na ich podstawie projektować oraz wdrażać ciekawe i niejednokrotnie złożone rozwiązania dla systemów na bazie których tworzone są gry kasynowe
 • Optymalizować kluczowe fragmenty kodu pod kątem jego wydajności i jakości
 • Uruchamiać i testować wytworzony kod z użyciem docelowych, zaawansowanych technologicznie platform sprzętowych
 • Pracować w zespole z doświadczonymi developerami w metodyce SCRUM
 • Realizować ciekawe i nieszablonowe zadania

Co musisz umieć?

 • C++11/14/17
 • Boost, STL
 • Git/SVN, Jenkins
 • GoogleTest, GoogleMock
 • Język angielski – przynajmniej poziom B2

Ważne dla nas są:

 • Continuous Integration
 • Code Review
 • Scrum
 • BDD/TDD
 • Clean Code
 • Pryncypia DRY/SOLID/KISS
 • OOP
 • Praktyki XP
 • NoSQL/SQL
 • Programowanie sieciowe
 • Programowanie współbieżne
 • Znajomość różnych OS
 • OpenGL
 • JIRA/Confluence

Benefits

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach i formularzach oraz zebranych podczas procedury rekrutacyjnej, przez NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND S.A.z siedzibą przy ul.Krakowskiej 368 w Zabierzowie KRS 0000029471(zwaną dalej: „Administratorem”), w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie procesy rekrutacyjne w okresie 2 lat od otrzymania moich danych lub do jej odwołania.Zostałem(-am) poinformowany(-a) przez Administratora o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, jak również że zgoda ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie skutkować będzie nie wzięciem mnie pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.