Tech Lead C#.Net

Zabierzów, Lesser Poland Voivodeship, Poland · S2 · SSGS expand job description ↓

Description

Szukamy Tech Lead - a do zespołu doświadczonych programistów oraz testerów, którzy rozwijają nowoczesne systemy loteryjne czasu rzeczywistego w oparciu o architekturę rozproszoną.


Co będziesz robić?

 • Pełnić rolę lidera technologicznego, a w razie potrzeby architekta
 • Wskazywać kierunki, projektować rozwiązania techniczne oraz wspierać zespół w rozwiązywaniu problemów
 • Adaptować nowe technologie do naszych rozwiązań
 • Współpracować z biznesem w celu najlepszego dostosowania rozwiązań do oczekiwań ze strony klienta
 • Dzielić się wiedzą i doświadczeniem w celu podniesienia jakości współpracy i tworzonego oprogramowania


Co musisz umieć?

 • Programować systemy rozproszone (modele komunikacji, skalowalność, replikacja, load-balancing, modele persystencji),
 • Programowanie wielowątkowe (wydajność, modele synchronizacji)
 • Wzorce i antywzorce projektowe i architektoniczne
 • Programować bazy danych (SQL Server, mirroring, bezpieczeństwo, SSRS)
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne
 • Testować aplikacje rozproszone (wydajność, integracja, bezpieczeństwo)
 • Tworzyć aplikacje webowe
 • Zagadnienia wirtualizacji i konteneryzacji
 • Git/SVN, Jenkins.
 • Język angielski

Wykorzystujemy:

 • Continuous Integration
 • Code Review
 • Scrum
 • BDD/TDD
 • Continuous Delivery
 • Clean Code
 • NoSQL
 • Windows Server
 • JIRA/Confluence

Benefits

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach i formularzach oraz zebranych podczas procedury rekrutacyjnej, przez NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND S.A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 368 w Zabierzowie KRS 0000029471 (zwaną dalej: „Administratorem”), w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie procesy rekrutacyjne w okresie 2 lat od otrzymania moich danych lub do jej odwołania. Zostałem(-am) poinformowany(-a) przez Administratora o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, jak również że zgoda ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie skutkować będzie nie wzięciem mnie pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.