C# /.Net Tech Lead/Senior Software Developer

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland · S2 · SSGS expand job description ↓

Description

Co będziesz robić?

 • Programować wielowątkowo systemy rozproszone (modele komunikacji, skalowalność, replikacja, load-balancing, modele persystencji)
 • Programować bazy danych (SQL Server, mmirroring, bezpieczeństwo, SSRS)
 • Tworzyć testy automatyczne oraz narzędzia wspierające testowanie (wydajność, integracja, bezpieczeństwo)
 • Współpracować bezpośrednio z klientem i innymi zespołami
 • Dzielić się wiedzą i promować wymianę wiedzy
 • Docelowo pełnić rolę lidera technologicznego
 • Pracować w scrumowym, samoorganizacyjnym się zespole


Co musisz umieć?

 • C#, .NET 4.5
 • SQL
 • ASP.NET/MVC
 • AgularJS
 • ORM
 • Specflow
 • Git/SVN, Jenkins
 • Zagadnienia wirtualizacji i konteneryzacji - (np. Docker)
 • Język angielski - przynajmniej poziom B2

Wykorzystujemy:

 • Continuous Integration
 • Code Review
 • Wzorce projektowe i integracyjne
 • Scrum
 • BDD
 • Continuous Delivery
 • Clean Code
 • Docker
 • NoSQL
 • Windows Server
 • JIRA/ConfluenceZapraszamy do nas!

Benefits

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach i formularzach oraz zebranych podczas procedury rekrutacyjnej, przez NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND S.A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 368 w Zabierzowie KRS 0000029471 (zwaną dalej: „Administratorem”), w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie procesy rekrutacyjne w okresie 2 lat od otrzymania moich danych lub do jej odwołania. Zostałem(-am) poinformowany(-a) przez Administratora o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, jak również że zgoda ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie skutkować będzie nie wzięciem mnie pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.